Record Memory Club

Record Memory Club 40 jaren Opgelet nieuwe cafe - Cafe Welkom Cardinal Mercier plein 30 to 1090 Jette (ten recht van Jette station) Zoals iedere maand verwachten we jullie op onze volgende vergadering die doorgaat op 6 februari 2024, vanaf 19h, in cafe Welkom, 1090 Jette Record Memory Club 40 ans

francais Nederlands

Inleiding

- Tussen haakjes: wie bent u?

- Kort samengevat zijn we de Record Memory Club die, zoals zijn naam het aanduidt, een liefhebbersclub is van oude muziekjes.

- En wat nog?

- Oh la! la! Om te spreken over spatie in de tijd: onze oude muziek bedekt een periode die gaat van 1877 tot het einde van de vijftiger jaren (en zelfs een beetje verder). Om het anders uit te drukken: ongeveer van het cylindertijdperk tot het einde van de 78 toeren.

- Ah ja, dat is werkelijk oud ! En naar welke soorten muziek luisterde men in die tijd ?

- Oud, oud, dat is rap gezegd, hé!
Het is de muziek die onze kulturele erfenis vertegenwoordigt. We mogen die niet negeren, noch vergeten.
En we hebben al die mini-apparaten niet nodig die men op een PC moet aansluiten om ze te kunnen beluisteren.
Onze muziekjes werden en worden nog altijd gespeeld op wonderbare, magische en betoverende toestellen met zoete namen zoals sprekende machines, fonografen, gramofonen, muziekdozen, enz. En alles draait zonder electriciteit. !
Het is vanzelfsprekend dat men ze ook kan beluisteren met de huidige gravures. (Microgroef, compact en men kan ze zelfs teleladen op Internet).
Alles, alles, wij zeggen wel, alles wat ge u kunt inbeelden: van de tingeltangel tot de anglo-amerikaanse lichte muziek, met een bezoekje aan de cake-walk,de ragtime, de jazz, het franse liedje, de dansmuziek, de folklore, de militaire marsen, de genre- en salonorkesten, de blues, de rhytm en blues, de swing, de filmmuziek en veel andere nog...

- En kent u ze allemaal?

- Individueel genomen is dit uitgesloten, omdat het onmogelijk is: maar onze leden vragen niet enkel om hun passies te delen maar ook om deze van de andere te ontdekken.

- Tof, dit schijnt me zeer belangrijk te zijn . Zeg mij eens, hoe moet men te werk gaan om u te ontmoeten ? Hebt u misschien ook een dagblad?

- Ziedaar twee eenvoudige vragen!
Wij vergaderen de eerste dinsdag van de maand, en gemiddeld geven we vier maal per jaar een magazine uit waarvan u een overzicht kunt vinden in de rubriek ”Ons Magazine”.

Indien u meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door de band contact te volgen: contact

Top pagina

Kort historisch overzicht

De Record Memory Club, oorspronkelijk gedoopt 78 Memory, werd gesticht in november 1983.
Het is op initiatief van een aantal nostalgiekers uit het tijdperk van de 78 toeren en meer in het bijzonder van Marcel Piquet, die toen de baas was van de taverne “Le Téléphone”, gelegen aan de hoek van de Jubelfeest- en van de Belgicalaan in Molenbeek, dat alles is begonnen.
Vergaderingen gingen door op de zondagvoormiddag en de liefhebbers vonden er mekaar terug om platen, rollen, fonografen en hun onderdelen, enz., te kopen, te verkopen of uit te wisselen.
De 45 en 33 toeren, de compacts en de cassetten waren weldra ook van de partij.
Onder de eerste stamgasten vermelden we o.a. Willy Wolters van der Wey, Robert & Mady Vandenberghe, Jos Roelandt, Jeffrey Silver, René Claeys, Jean Frébutte, Claude Bosseray, André Deschacht, Guy Huygens en Edouard Vincent, weldra vervoegd door Raymond Buelens, Claude Berx, Daniel & Marianne Meysman om slechts hen te vermelden.

Kort daarna, in november 1984, werd ook een klein bulletijn uitgegeven. De liefhebbers van alle soorten muziek vonden mekaar terug in “Le Téléphone” waar een van de meest gezellige stemmingen heerste. Concerten, praatjes en filmprojecties werden ingericht tot in 1990.

Met de jaren verhuisde de club enkele keren.
Vermelden we: Le Forum, Romeinse Steenweg, achter de Grote Eeuwfeestpaleizen (1990-1993 Het is daar dat Iwan et Suzanne Frésart zich bij ons hebben gevoegd.) – La Belle-Vue, Brugmannlaan in Ukkel tot in 1997: het is in die periode dat Robert Pernet lid is geworden en een beetje later voorzitter. In 1998 bevonden we ons voor een tijd in het hotel Forum alvorens naar het Oud Drogenbos Café, grote baan in Drogenbos te gaan (1998-1999). En verder ook in La Couronne, Houba de Strooperlaan (1999-2000) en ook in La Grande Terrasse, de Smet de Naeyerlaan (2OOO-2001). Onze vroegere penningmeester Raymond Buelens verklaarde hieromtrent dat wij de club zonder vast adres waren.

Sindsdien heeft de club zich permanent gevestigd en vergadert elke eerste dinsdag van de maand.

Gedurende al die jaren werden bezoeken gebracht bij platenproducers, tentoonstellingen bezocht en musea met fonografen, juke-boxen, limonairorgels en automaten en heeft de club ook platenbeurzen ingericht.

Het klein bulletijn uit het begin heeft geleidelijk plaats gemaakt voor een magazine dat regelmatig meer dan 80 bladzijden telt. (Dank zij de medewerking van sommigen compenseert de redactionele kwaliteit het soms nogal elastische uitstel van de uitgave.)

Hebben mekaar opgevolgd als voorzitter van de club (feitelijke samenwerking): Marcel Piquet, Robert Vandenberghe, Daniel Meysman, Robert Pernet en René Claeys. Sinds korte tijd heeft het voorzitterschap de plaats geruimd voor een comiteit die gezamenlijk de clubactiviteiten beheerst.

Vandaag spreekt men nog altijd over de Club en zijn magazine, onder andere in de gekende radiouitzending van de RTBF, “La troisième oreille”, programmering en presentatie door Marc Danval, iedere zaterdag van 14 u.(na het nieuws) tot 15 u.

Top pagina

Onze toekomst?

Dit zal afhangen van onze leden, van hun energie en van het plezier dat ze zullen hebben bij nieuwe ontdekkingen.
Maar wat misschien ook afhangt van U , die zo nieuwsgierig is geweest om deze bladzijde te lezen.

Het Comiteit van de Record Memory Club (mei 2013)

Top pagina